Modbus mjerni pretvarač diferencijalnog tlaka - ANDDDMU-MD 2

Modbus mjerni pretvarač diferencijalnog tlaka – ANDDDMU-MD 2