Modbus mjerni pretvarač temperature za PT1000 - ANDMDG 2

Modbus mjerni pretvarač temperature za PT1000 – ANDMDG 2